ANBI Gegevens Stichting T.H. de Wei

Naam
Stichting T.H. de Wei, opgericht op 1 juli 2011.

RSIN
8507.37.965

Contactgegevens
De stichting is gevestigd in de gemeente Zaanstad.Adres: Boeroestraat 18 1521 SK Wormerveer
E-mailadres: info@thdewei.nl
Website:  www.theaterwei.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, uitvoeren en stimuleren van betekenisvolle theaterprojecten, -producties en aanverwante kunst alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Beleidsplan
Stichting T.H. de Wei wil graag per voorstelling de doelgroep bepalen en zich informatie verschaffen over deze doelgroep. Door middel van ervaring van de leden en effectieve research wordt deze informatie verwerkt in de voorstelling. Om aandacht te verkrijgen voor de voorstellingen wordt gebruik gemaakt van verschillende PR-middelen (website, flyers, posters) en vormen van social media.

Theater WEI is constant op zoek naar artistieke ontwikkeling en groei. Als collectief willen we dan ook werken met verschillende professionals uit het theater vak.

Naast het ontwikkelen van artistieke kwaliteit hecht Theater WEI waarde aan ondernemerschap. Dit houdt in dat we constant nadenken over de middelen die we tot onze beschikking hebben en over waaraan we die middelen het best kunnen besteden. Ook is T.H. de Wei altijd op zoek naar inspirerende samenwerkingsverbanden.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het bestuur stelt het aantal bestuursleden vast. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, alsmede bij uitbreiding van het aantal bestuursleden zullen de zittende bestuursleden zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door de benoeming van een opvolger of nieuw bestuurslid. Ieder bestuurslid heeft op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

Namen van de bestuurders
D. de Bruin – Voorzitter
T. de Groot – Penningmeester
E.E.H. Wubs – Secretaris
B. Kuijt – Bestuurslid
L. van Pesch-Ginniken – Bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan | Jaarrekeningen | Jaarverslagen